Rock

Rock

Level 1 - The Check Up
Duur: een dag

Op deze dag bouwen jullie een stevig fundament. We coachen het hele team, niet de individuen. Het gaat om jullie samenwerking en dynamiek. Met als doel bewustwording van de manier waarop jullie met elkaar om willen gaan en wat jullie belangrijk vinden. Waar staan jullie als team voor? Waar willen jullie heen? Dit doen we op een interactieve manier : brainstorms, groepsoefeningen, jullie input en teamopstellingen over voor jullie relevante thema’s . Kortom, het team in beweging. Rock solid.


We starten al voordat we samenkomen. Dat doen we met een survey, vragen over jou als individu en jullie als team. Deze surveys creëren een basis: hoe staan jullie er nu in en waar wil je heen met elkaar. En ze maken de effecten van de teamcoaching meetbaar zodat jullie weten wat het resultaat is en waar je mee verder gaat.

Wat jullie gaan doen:
• Met elkaar ontwerp je de samenwerkingsrelatie.
• Jullie ontdekken de teamwaarden.
• Je onderzoekt de kracht van jullie team en samenwerking.
• Het leren herkennen van en omgaan met toxisch gedrag in het team.
• Jullie maken opstellingen over voor jullie relevante thema’s.

Wat het jullie oplevert:
• Meer verbinding en contact met elkaar.
• Een helder beeld van jullie teamwaarden.
• Een bewustzijn van de waarde van jullie onderlinge relaties.
• Inzicht in toxisch gedrag binnen jullie team.
• Een constructievere samenwerking.
• Meer openheid.
• Een deskundig advies van Behave.

Rock is interessant voor:
• Teams die weten dat hun samenwerking beter kan.
• Teams die te maken hebben (gehad) met grote veranderingen zoals overname, reorganisatie en groei.
• Teams die hun samenwerking scherp willen houden.
• Start-ups die een grow-up zijn geworden en willen professionaliseren.
• Organisaties die in korte tijd een flinke groei hebben doorgemaakt.
Neem contact op
Paper

Paper

Level 2 – Groupdynamics & Analysis
Duur: twee dagen

Dig deeper. Na Rock heb je elkaar een stuk beter leren kennen. Tijd voor verdieping. Op basis van de ervaring van Rock en het advies van Behave gaan jullie verder. Niet alleen het bewustzijn van jullie waarden, ook de vertaling naar de praktijk. In de twee dagen Paper onderzoeken we de verschillende rollen en communicatiepatronen binnen jullie team.

Dag 1
Dag 1 staat in het teken van het gedrag en de rollen binnen het team. Kijken met helicopterview. Hoe komen jullie waarden tot uiting in de dagelijkse gang van zaken? Wie neemt welke rol op zich in het geheel? Bijvoorbeeld tijdens projecten, meetings.

We kijken naar patronen binnen jullie samenwerking. Naar het effect van de ene persoon op de ander. Hiervoor gebruiken we verschillende tools. Meer inzicht in de individuele rollen van de leden van het team levert meer kennis op over hoe jullie de samenwerking kunnen optimaliseren. We sluiten af met jullie als team: de optelsom van de individuen.

Dag 2
Nu er meer bewustwording is over de rollen en patronen binnen jullie team, is het tijd voor de vertaling naar gedrag. Deze dag staat voornamelijk in het teken van jullie communicatie. We starten bij de basis, je eigen communicatie. Verbaal, non-verbaal, en het effect. Hoe gaan jullie om met luisteren, feedback geven en ontvangen, communicatie tijdens meetings? We gaan met oefeningen aan de slag om te onderzoeken welke gedragingen effectief zijn en welke minder. Jullie ontwikkelen manieren om elkaar opbouwend feedback te geven en om te gaan met toxisch gedrag.

Na deze twee dagen heb je een stevig fundament voor je samenwerking waarop je kunt bouwen, ook op momenten dat het minder gaat. We sluiten af met een teamopstelling rondom een relevant thema en met een analyse en advies van Behave.

Wat jullie gaan doen:
Dag 1
• Terugblik Rock
• Luisteren op verschillende niveaus.
• Ontdekken van jouw individuele waarden binnen het team.
• Communicatiepatronen in jullie team.
• Ontdekken van jouw enneagram en jouw rol binnen het team.
• Het aanspreken van de ‘3rd Entity’, oftewel jullie dynamiek.

Dag 2
• Oefenen met communicatie.
• Inzicht in het effect van jullie communicatie.
• Omgaan met toxisch gedrag binnen het team.
• Feedback geven en ontvangen.
• Het bespreekbaar maken van conflict.
• Het verankeren van jullie fundament voor samenwerking.

Wat het jullie oplevert:
• Een stevig fundament voor jullie samenwerking.
• Meer bewustwording over je eigen rol in het team.
• Kennis over jullie onderlinge communicatie.
• Inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van jullie dynamiek.
• Een meer constructieve samenwerking.
• Een duidelijker beeld van de verwachtingen in het team.
• Tools om feedback te geven en te ontvangen.
• Meer openheid.
• Ruimte om elkaar aan te spreken op gedrag.
• Een deskundig advies van Behave.

Paper is interessant voor:
• Teams die intensief samenwerken.
• Teams waarbij het feedbackproces soepeler kan.
• Teams die te maken hebben (gehad) met grote veranderingen zoals overname, reorganisatie en groei.
• Teams die hun samenwerking scherp willen houden.
• Teams die vinden dat hun samenwerking beter kan.
• Start-ups die een grow-up zijn geworden en willen professionaliseren.

Neem contact op
Scissors

Scissors

Level 3 - Team Transformation
Duur: minimaal vier dagdelen (teamsessies) en (eventueel) individuele coaching

Tijd voor actie. Jullie fundament ligt er. Jullie hebben elkaar beter leren kennen, weten wat de waarden van het team zijn en zijn je bewust van de effecten van je gedrag en communicatie. Nu is het tijd om het gat tussen weten en doen te dichten. Tijd voor actie. Het doorknippen van oude gewoonten die beklemmend werken, het echt uit de comfortzone komen, weten waar jullie kracht ligt, en van daaruit blijven ontwikkelen.

Scissors is een vervolg traject op maat waar teamsessies worden afgewisseld met individuele coachsessies en tussentijdse evaluatie. Begeleiding tijdens het proces om te zien of het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk naar voren komt.
Scissors bestaat uit dagdelen waarbij Behave met jullie werkt, eens in de zoveel weken. Het traject wordt op maat gemaakt naar jullie behoeften en bouwt voort op het advies dat volgt uit Rock en Paper.

Het resultaat is een team waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het gemeenschappelijke doel, zonder zijn of haar eigen talenten en waarden uit het oog te verliezen. Een team dat durft: grote stappen nemen, in verbinding met elkaar, zeggen wat er gezegd moet worden en daardoor ongekende prestaties levert. Let’s create real synergy!

Wat gaan jullie doen:
• Terugblikken op Paper.
• Vooruitkijken naar de belangrijkste doelen : wat willen jullie veranderen?
• Sterkte - zwakte analyse maken van jullie samenwerking.
• Afspraken en kaders creëren voor een optimale samenwerking.
• Teamsessies waarin real-life situaties worden besproken.
• Reflecteren op jullie handelen.
• Alternatieven ontwikkelen voor onwenselijk of toxisch gedrag.
• Evaluatie van het proces.
• 1 op 1 sessies met de coaches over de persoonlijke verandering van individuen binnen het team.

Wat levert het jullie op:
• Synergie in het team.
• Ruimte om elkaar aan te spreken op gedrag.
• Betere resultaten.
• Niet-constructieve patronen worden doorbroken.
• Duidelijke rollen.
• Heldere verwachtingen over de samenwerking.
• Directe en opbouwende communicatie
• Het genereren van positieve energie
• Tools voor het geven en ontvangen van feedback.
• Minder verloop en verzuim.
• Een blijvende, duurzame verandering binnen het team.

Scissors is interessant voor:

• Teams die zich op persoonlijk en professioneel vlak willen ontwikkelen.
• Teams die problemen op het gebied van hun samenwerking willen oplossen
• Teams die hun samenwerking willen optimaliseren.
• Teams die voor langere tijd samenwerken.
• Organisaties die duurzame verbeteringen in de samenwerking willen realiseren.
• Organisaties die te maken hebben met veel veranderingen.
• Organisaties die met zelfsturende teams werken.
• Organisaties die verzuim en verloop binnen hun teams willen verminderen.
• Organisaties die een flinke groei hebben doorgemaakt of gaan doormaken.


Neem contact op